Öngösterim Görseli

PROGRAMIN AMACI

Dünyada yaşanan hızlı gelişmeler, artan rekabet, iletişim ve ulaşım teknolojilerinde gelinen nokta, nihai mamulün fiyat aralığının kısıtlanması; tüketici ihtiyaçlarını tatmin etmek için hammaddenin, süreç içerisindeki envanterin, nihai mamulün veya ilgili bilginin çıkış noktasından nihai tüketim noktasına kadar etkin ve masrafları en aza indirilmiş bir şekilde varabilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyaçların en etkin, hızlı ve verimli şekilde giderilebilmesi “Lojistik” kavramının doğuşuna etki etmiştir. Lojistik terimi müşteri isteklerini karşılamak üzere, hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde, her iki yöne doğru hareketinin ve depolanmasının, planlanması, uygulaması ve kontrol edilmesi süreci olarak tanımlanır. Lojistik kavramı, alıcı ve satıcıların birbirinden uzak olması sebebiyle ortaya çıkmıştır. TDK güncel Türkçe sözlüğüne göre lojistik; kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, hizmetin ve bilgi akışının çıkış noktasından varış noktasına kadar taşınmasının etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve uygulanması olarak ifade edilmektedir.

Ulaştırma, taşımacılık ve lojistik sektörü günümüz işletmelerinin rekabet edebilmesinde büyük öneme sahiptir. Söz konusu rekabet avantajını elde tutabilmede ise lojistiğin diğer alanları gibi havacılık yönünde rolü oldukça önemlidir. Hava Lojistiği gelişen lojistik sektöründe mal, bilgi ve insan kaynakları akışının stratejik yönetimi ve kontrolüne odaklı bir programdır. Bu bölümünde asıl amaç hava taşımacılığını sağlayacak yetkin elemanların yetiştirilmesini sağlamaktır. Program, teorik bilgi ve beceri ile eğitimini tamamlamış, havacılık sektöründe günümüzde ve gelecek yıllarda yaşanacak değişimlere ve gelişmelere ayak uydurabilecek nitelikli bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

KARİYER OLANAKLARI

Ön lisans programdan mezun olan öğrenciler ‘Hava Lojistiği Teknikeri’ unvanını alarak havayolu işletmelerinin; planlama, pazarlama, malzeme yönetimi, envanter yönetimi, depo ve antrepolarda, dağıtım, taşımacılık, sigorta, gümrük hizmetleri, satın alma, müşteri hizmetleri, dış ticaret ve satış departmanlarında ve kargo şirketlerinin hava kargo bölümlerinde çalışma imkanına sahip olmaktadırlar. Havacılık sektörü haricinde bir kariyer tercih eden mezun öğrenciler ise; lojistik ve sanayi alanlarında çalışabilmektedirler.

 

Yatay Geçiş ile Geçilen Programlar

TYT taban puanı ile öğrenci alan önlisans programlarına geçiş yapabilir.

 

Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler

Öğrenciler, Hava Lojistiği programında önlisans eğitimlerini tamamladıktan sonra Dikey Geçiş Sınavları ile lisans düzeyinde;

Havacılık Yönetimi

Lojistik

Lojistik Yönetimi

Ulaştırma ve Lojistik

Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi

Uluslararası Lojistik

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Uluslararası Lojistik Yönetimi

Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi bölümlerinde eğitimlerine devam edebileceklerdir.

 

 

 

Hava Lojistiği Programı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ?

Hava Lojistiği Programına nasıl yerleştirme yapılmaktadır?

TYT puan türüne göre öğrenci alımı yapılmaktadır.

Hava Lojistiği Programına 2021-2022 eğitim öğretim yılında kaç öğrenci alınacaktır?

Hava Lojistiği Programı’nın  20 öğrenci kontenjanı vardır. Bunlardan 4 kişi burslu 16  kişi %50 burslu olarak belirlenmiştir.

Hava Lojistiği Programına kayıt olan öğrenciler nerede eğitim göreceklerdir?

Öğrencilerimiz Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin Etimesgut’da bulunan Türk Kuşu Kampüsünde eğitim göreceklerdir.

Hava Lojistiği Programına eğitim süreleri kaç yıldır?

Hava Lojistiği Programının süresi 2 yıldır.

Hava Lojistiği Programının eğitim ücreti ne kadardır?

Hava Lojistiği Programının yıllık eğitim ücreti  %50 burslu öğrenciler için 15.000 TL + kdv’dir. Her dönem 7.500 TL + kdv olarak yatırılacaktır.

Hava Lojistiği Programında zorunlu staj uygulaması var mıdır?

Hava Lojisitiği Programı’nın staj zorunluluğu yoktur.

Hava Lojistiği Programına devam zorunluluğu var mıdır?

Devam zorunluluğu vardır, öğrenci kuramsal derslerin %70ine uygulama derslerinin %80ine devam etmek zorundadır. Aksi taktirde dersten başarısız sayılacaktır.

Hava Lojistiği Programından mezun olabilmek için gerekli akademik ortalama nedir?

Hava Lojistiği Programından mezun olabilmek için genel akademik ortalamanın en az 2.0/4.0 olması gerekmektedir.

Hava Lojistiği Programına giriş için özel yetenek sınavı var mıdır?

Hava Lojistiği Programına giriş için özel yetenek sınavı bulunmamaktadır.

Hava Lojistiği Programında hazırlık eğitimi var mıdır? Varsa zorunlu mudur?

Hava Lojistiği Programında hazırlık eğitimi bulunmamaktadır. Ders müfredatında haftalık 10-14 saat İngilizce eğitimi verilmektedir.

Hava Lojistiği Programında okumak için herhangi bir yaş sınırlaması var mıdır?

Hava Lojistiği Programında okumak için belirli bir yaş sınırlaması yoktur.

Hava Lojistiği Programından hangi lisans programlarına geçiş yapabilirim?

Öğrenciler, Hava Lojistiği programında önlisans eğitimlerini tamamladıktan sonra Dikey Geçiş Sınavları ile lisans düzeyinde;

Havacılık Yönetimi

Lojistik

Lojistik Yönetimi

Ulaştırma ve Lojistik

Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi

Uluslararası Lojistik

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Uluslararası Lojistik Yönetimi

Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi bölümlerinde eğitimlerine devam edebileceklerdir.