Öngösterim Görseli

UÇAK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Sivil Havacılık sektörü dünyada ve Türkiye’de hızla büyümeye devam eden genç ve dinamik bir sektördür. Sektörün gelişimine paralel olarak havacılıkta uçuş emniyeti ilkesi ve hava araçlarının bakımı günden güne daha fazla önem kazanmaktadır. Hava aracı bakım personeli kısaca hava araçlarının her türlü bakım, onarım, montaj ve servis işlerinin yapılması aşamalarında görev yapan kişi olarak tanımlanabilir. Uçak Teknolojisi programı; sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi ve donanıma sahip hava aracı bakım personeli yetiştirmeyi hedeflemektedir. Buna ek olarak programımız hava aracı ve hava aracı parçası imalatında görev alacak nitelikli insan gücünü de yetiştirmektir. Mezunlarımız ulusal ve uluslararası kuruluşlarda hem hava aracı bakım personeli olarak hem de hava aracı imalat personeli olarak görev yapabilmektedirler.

NEDEN TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ UÇAK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI?

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Atatürk’ün “istikbal göklerdedir” vecizesinde göstermiş olduğu hedefe uygun olarak havacılık sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek için kurulmuştur. Üniversitemiz Türkiye’nin havacılık ve uzay bilimleri alanında ilk ve tek ihtisas üniversitedir.
Bu amaç doğrultusunda, ülkemizin savunma sanayinde yürüttüğü milli projelerde ve yükselen sivil hava taşımacılığının her alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü akademik ve uygulamalı eğitimlerle yetiştirmekteyiz.

Uçak Teknolojisi Programı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2012-2013 yılında eğitime başlamıştır. Program; hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik kişisel gelişim dersleri ile desteklenerek emniyetli bir uçuşun sağlanabilmesi amacı ile yerine getirilmesi gereken hizmetleri vermeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Programda sadece teorik dersler değil, aynı zamanda uygulamalı yürütülen dersler de bulunmaktadır. Türkiye’de uluslararası kurallara uygun bir şekilde uçak teknolojileri eğitimi verecek yüksekokulumuzda uygulama eğitimleri, öğrencilerimize üniversitemize ait atölye ve laboratuvarlarda alanında uzman ve deneyimli hocalarımız tarafından verilmektedir.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi programını diğer üniversitelerin Uçak Teknolojisi programlarından ayıran en önemli özellik A2 kategorisinde tanınan okul sertifikasına sahip olması ve öğrencilerimize B1 ve B2 kategorisinde 9 modülden muafiyet hakkı sağlamasıdır.

Programımızda A2 kategorisinde sağlanan yetkilerin yanı sıra Kategori B seviyesinde sağlanan modül muafiyetleri öğrencilerimizin B kategori lisans yetkisi için gerekli olan teorik bilgi gerekliliklerinin büyük oranda karşılamaktadır. Bu sayede mezun olan öğrencilerimiz sektörde kısa süre içerisinde B kategori lisans sahibi de olabilmektedir. B kategori lisansı A kategori lisans yetkisi dışındaki tüm bakımlarda kişiyi yetkili kılmaktadır. Bu nedenle özellikle sivil havacılık şirketleri bakım personeli olarak kategori B lisansı sahip bakım personelleri ile çalışmayı tercih edebilmektedir. Bu nedenle B kategorisi lisansı alabilmeye daha yakın hava aracı bakım personelleri havacılık sektöründe daha geniş iş imkânı bulabilmektedir.

Muafiyet Hakkı Bulunan Modüller ve Muafiyet Seviyeleri:

Modül No Modül Adı Muafiyet Seviyesi
Modül 1 Matematik B1 (B1.1, B1.2, B1.3 ve B1.4)  ve B2
Modül 2 Fizik B1 (B1.1, B1.2, B1.3 ve B1.4)  ve B2
Modül 3 Temel Elektrik B1 (B1.1, B1.2, B1.3 ve B1.4)  ve B2
Modül 4 Elektronik Devreler B1 (B1.1, B1.2, B1.3 ve B1.4)  ve B2
Modül 5 Dijital Teknikleri/Elektronik Alet Sistemleri B1 (B1.1, B1.2, B1.3 ve B1.4)  ve B2
Modül 6 Malzeme ve Donanım B1 (B1.1, B1.2, B1.3 ve B1.4)  ve B2
Modül 8 Temel Aerodinamik B1 (B1.1, B1.2, B1.3 ve B1.4)  ve B2
Modül 9 İnsan Faktörleri B1 (B1.1, B1.2, B1.3 ve B1.4)  ve B2
Modül 10 Havacılık Kanunları ve Hava Hukuku A, B1 (B1.1, B1.2, B1.3 ve B1.4) , B2 ve B3

 

TEKNİK ALT YAPIMIZ

Uçak teknolojisi programında verilen teorik dersler tam donanımlı sınıflarımızda, uygulama eğitimlerimiz ise doğrudan hava aracı üzerinde, hava aracı bakımı eğitimine özel hazırlanmış atölyelerde ve Türk Hava Kurumu hangarlarında yürütülmektedir. Uçak teknolojisi programına ait başlıca atölyeler şöyledir;

– Hava Aracı Uygulama Atölyesi
– Motor Atölyesi
– İmalat Atölyesi
– Hava Aracı Yapı ve Sistemleri Atölyesi
– Akü Laboratuvarı
– Elektrik-Elektronik Laboratuvarı

 

EĞİTİM KALİTESİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK SEKTÖREL ANLAŞMA VE PROTOKOLLERİMİZ

TUSAŞ (TAI) – THK Üniversitesi Protokolü

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ-TAI), Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “istikbal göklerdedir”  vecizesinde göstermiş olduğu hedefe uygun olarak öncelikle ülkemizin ihtiyaç duyduğu sivil ve askeri hava aracı platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, yenilenmesi ve satış sonrası hizmet alanlarındaki teknoloji merkezidir. Bu haliyle Türk havacılık ve uzay sanayisinin mihenk taşı konumunda olan TAI, yerli ve milli projeler ile hem Türkiye de hem Dünya çapında önemli bir aktör haline gelmiştir. Üstlendiği bu misyon çerçevesinde mevcut birçok projeyi başarı ile sürdüren TAI, geleceğe yönelik önemli projelere de imza atmaktadır.

Ülkemizin savunma sanayinde yürüttüğü milli projeler ve yükselen sivil hava taşımacılığının her alanında akademik ve uygulamalı eğitimlerle yetiştirilmiş nitelikli insan gücüne ihtiyacı hızla artmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda ATATÜRK tarafından kurulan Türk Hava Kurumunun sahip olduğu bilgi, beceri ve tecrübelerini Türk gençliğine aktarmak için hayata geçirilen Türk Hava Kurumu Üniversitesi, öğrencilerinin Türk havacılık sektörüne katkısını şiar edinmiştir. Nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla Türkiye’nin havacılık ve uzay alanında ilk ve tek ihtisas üniversitesi olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi ile TAI arasında 04.05.2018 tarihinde bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Protokol kapsamında;

 • Stajyer Teknisyen programında ise Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi programında eğitim gören öğrencilerin haftada en az bir tam gün staj yapması öngörülmektedir.

Öğrencilerimize, İşyeri Eğitimi kapsamında belirli gün/günlerde TAI tesislerindeki uygulama eğitimlerine katılmaları karşılığında Mesleki Eğitim Kanunu, Yönerge, Anlaşma ve Protokol esaslarına uygun olarak bir ücret ödenecektir.

Ülkemize ve havacılığa gönül vermiş öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ederiz.

THK Teknik A.Ş. – THK Üniversitesi Protokolü

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Atatürk’ün “istikbal göklerdedir”  vecizesinde göstermiş olduğu hedefe uygun olarak havacılık sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek için kurulmuştur. Üniversitemiz Türkiye’nin havacılık ve uzay bilimleri alanında ilk ve tek ihtisas üniversitedir.

Bu amaç doğrultusunda, ülkemizin savunma sanayinde yürüttüğü milli projelerde ve yükselen sivil hava taşımacılığının her alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü akademik ve uygulamalı eğitimlerle yetiştirmekteyiz. Uygulama eğitimleri öğrencilerimize yeni oluşturduğumuz atölye ve laboratuvarlarda verilmektedir.

Buna ek olarak, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Uçak Teknolojisi Programı öğrencilerinin teknik bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla THK Teknik Uçak Bakım Hizmetleri A.Ş. ile 02.01.2018 tarihinde bir eğitim sözleşmesi imzalanmıştır.

Eğitim sözleşmesi kapsamında; “THK Teknik uçak bakım hangarlarının teknik imkânlarının öğrencilerin eğitimi amaçlı kullandırılmasına ve planlanan uygulama eğitimlerinin sektöründe lider bir kurum olan THK Teknik’ de görevli eğitmenler tarafından verilmesine” karar verilmiştir.

Üniversitemiz öğrencilerine başarılar getirmesini temenni ederiz.

EĞİTİM PROGRAMIMIZ

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS
TUR 105 Türk Dili 1 2+0 Zorunlu 2
ATA 103 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 2+0 Zorunlu 2
İNG 1003 Temel İngilizce 1 6+0 Zorunlu 4
UÇT 1004 Temel Elektronik 4+0 Zorunlu 4
UÇT 1007 Temel Fizik 4+0 Zorunlu 4
UÇT 1009 Temel Elektrik 5+0 Zorunlu 4
UÇT 1011 Temel Havaaracı Sistemleri 2+2 Zorunlu 4
UÇT 1013 Havacılık Mevzuatları 2+0 Zorunlu 2
ELEC 1 Bölüm İçi Seçmeli 2+1 Seçmeli 2
ELEC 2 Bölüm İçi Seçmeli 2+1 Seçmeli 2
TOPLAM 30
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS
TUR 106 Türk Dili 2 2+0 Zorunlu 2
ATA 104 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 2+0 Zorunlu 2
İNG 1002 Temel İngilizce 2 6+0 Zorunlu 4
UÇT 1005 Temel Matematik 4+0 Zorunlu 4
UÇT 1006 Dijital Teknikler ve Elektronik Alet Sistemleri 6+0 Zorunlu 4
UÇT 1008 Temel Aerodinamik 4+0 Zorunlu 4
UÇT 1010 Malzeme ve Donanım 6+0 Zorunlu 4
UÇT 1012 İnsan Faktörleri 2+0 Zorunlu 2
ELEC 3 Bölüm İçi Seçmeli 2+1 Seçmeli 2
ELEC 4 Bölüm İçi Seçmeli 2+1 Seçmeli 2
TOPLAM 30
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS
ING 2005 Mesleki İngilizce 2+2 Zorunlu 4
UÇT 2039 Havaaracı Bakım Uygulamaları 1 4+4 Zorunlu 6
UÇT 2041 Pervane Aerodinamiği 1+2 Zorunlu 2
UÇT 2043 Uçak  Aerodinamiği, Yapı ve Sistemleri 1 6+2 Zorunlu 7
UÇT 2045 Pistonlu Motorlar ve Uygulamaları 2+4 Zorunlu 6
UÇT 2047 Gaz Türbinli Motorlar 3+0 Zorunlu 3
ELEC 5 Bölüm İçi Seçmeli 2+1 Seçmeli 2
TOPLAM 30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS
UÇT 2028 Havaaracı Bakım Uygulamaları 2 0+12 Zorunlu 12
UÇT 2030 Uçak Aerodinamiği, Yapı ve Sistemleri 2 0+10 Zorunlu 10
UÇT 2032 Gaz Türbinli Motorlar 0+4 Zorunlu 4
ELEC 6 Bölüm İçi Seçmeli 0+4 Seçmeli 4
TOPLAM 30

UÇAK TEKNOLOJİSİ PROGRAMINDAN DİKEY GEÇİŞ YAPABİLECEK BÖLÜMLER

Uçak Teknolojisi Programından mezun olan öğrenciler, “Dikey Geçiş” Sınavı’na girip başarılı oldukları takdirde şu bölümlere geçiş yapabilir:

* Elektrik Mühendisliği
* Elektrik-Elektronik Mühendisliği
* Elektronik Mühendisliği
* Elekronik ve Haberleşme Mühendisliği
* Enerji Sistemleri Mühendisliği
* Enerji Yönetimi
* Havacılık ve Uzay Mühendisliği
* Makine Mühendisliği
* Otomotiv Mühendisliği
* Uçak Elektrik-Elekronik
* Uçak Gövde-Motor
* Uçak Gövde-Motor Bakım
* Uçak Mühendisliği
* Pilotaj
* Uçak Mühendisliği
* Uçak ve Uzay Mühendisliği

 

AKADEMİK KADRO ve İLETİŞİM BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR ?

Uçak Teknolojisi Programına hangi puan türüyle öğrenci alınmaktadır?

Uçak Teknolojisi Programı TYT puan türüne göre öğrenci alımı yapılmaktadır.

Uçak Teknolojisi Programına 2021-2022 eğitim öğretim yılında kaç öğrenci alınacaktır?

Uçak Teknolojisi Programı 2021-2022 eğitim öğretim yılında 60 öğrenci alacaktır. Bu öğrencilerin 9’u burslu, 51’i ücretli olarak belirlenmiştir.

Uçak Teknolojisi Programı 2021-2022 eğitim öğretim yılı kayıt için gerekli evraklar, ek şartlar nelerdir?

 • YKS yerleştirme belgesi (internet çıktısı),
 • Adayın mezun olduğu okuldan aldığı lise diplomasının aslı ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi,
 • Yurtdışından alınmış lise diplomaları için, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınmış diploma denklik belgesi; İngilizce dışındaki dillerde düzenlenmiş ise ek olarak noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 • Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi (T.C. kimlik numaralı),
 • 12 adet 4.5 x 6 ebadında renkli fotoğraf. (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır. Kayda gelirken 1 adet resmin arkasına öğrenci adı, soyadı ve kazanılan bölüm/programın tükenmez kalem ile yazılmış olması gerekir. )
 • 1997 doğumlu ve daha büyük erkek öğrenciler için askerlik şubesinden alınacak “üniversiteye kayıt olmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair” belge.
 • Eğitim ücretinin ilk yarısının yatırılmış olduğunu gösterir banka dekontunun aslı.
 • Eksiksiz doldurulmuş ön kayıt formu. (internet çıktısı).
 • Bir Yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıt yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Uçak Teknolojisi Programı için ek şartlar aşağıda belirtilmektedir;

 • Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,
 • Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs.)

Uçak Teknolojisi Programına kayıt olan öğrenciler nerede eğitim göreceklerdir?

Öğrencilerimiz teorik eğitimlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin Etimesgut da bulunan Türkkuşu Kampüsünde, Uygulamalı eğitimleri ise anlaşmalı kuruluşlarda yapacaktır.

Uçak Teknolojisi Programına eğitim süreleri kaç yıldır?

Uçak Teknolojisi Programının süresi de 2 yıldır.

Uçak Teknolojisi Programının eğitim ücreti ne kadardır?

Uçak Teknolojisi Programının yıllık eğitim ücreti 30.000 TL’ + kdv dir. Her dönem 15.000 TL + kdv olarak yatırılacaktır.

Uçak Teknolojisi Programında zorunlu staj uygulaması var mıdır?

Uçak Teknolojisi programının zorunlu stajı bulunmamaktadır.

Uçak Teknolojisi Programına devam zorunluluğu var mıdır?

Devam zorunluluğu vardır, öğrenci kuramsal derslerin %70ine uygulama derslerinin %80ine devam etmek zorundadır. Aksi taktirde dersten başarısız sayılacaktır.

Uçak Teknolojisi Programından mezun olabilmek için gerekli akademik ortalama nedir?

Uçak Teknolojisi Programından mezun olabilmek için genel akademik ortalamanın en az 2.0/4.0 olması gerekmektedir.

Uçak Teknolojisi Programına giriş için özel yetenek sınavı var mıdır?

Uçak Teknolojisi Programına giriş için özel yetenek sınavı bulunmamaktadır.

Uçak Teknolojisi Programında okuyabilmek için gereken özel şartlar nelerdir?

 • Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,
 • Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği )

Uçak Teknolojisi Programında hazırlık eğitimi var mıdır? Varsa zorunlu mudur?

Uçak Teknolojisi Programında hazırlık eğitimi yoktur. Ancak ders müfredatında genel ve mesleki ingilizce olarak  3 dönem haftalık 6 saat İngilizce eğitimi yer almaktadır.